FAQ

Häufig gestellte Fragen

1Ako sa dostanem do databázy Vašich subdodávateľov?

Do databázy našich subdodávateľov sa dostanete formou kontaktu firmy KELBELGROUP prostredníctvom formulára a telefonicky zodpovedaním našich otázok.

2Kto platí cestovné náklady?

Keďže ste subdodávateľ, cestovné náklady si hradíte sami, resp. sa skladáte spolu so subdodávateľmi v skupine.

3Kde sa realizujú projekty?

Projekty sa realizujú na celom území Slovenska, Nemecka a v iných štátoch EU.

4O aké projekty ide?

Ide o rôzne projekty a práce, napr. byty, rekonštrukcie alebo novostavby, supermarkety, priemyselné parky, automatizácie,rafinérie, haly školy, nemocnice, hotely, a pod.

5Aké náradie potrebujem?

Záleží podĺa konkrétneho projektu. Informácie dostanete emailom.

6Môžem dostať projekt ako pomocný pracovník?

V niektorých prípadoch požadujeme v tíme aj pomocných pracovníkov.

7Na základe čoho budem vyplatený?

Vyplatený budete na základe podpísaných hodinových listov tzv. Stundenzettlov.

8Kedy mám poslať Stundenzettel firme?

Stundenzettel posielate v deň podpísania na firemný mail: hodiny@kelbelgroup.com. Najneskôr v pondelok nasledujúceho týždňa, len v prípade neprítomnosti zodpovedného pracovníka na stavbe.

9Musím nastúpiť na projekt po podpísaní dodatku k zmluve?

Podpisom dodatku k zmluve preberáte projekt záväzne.

10Ako získam projekt?

Projekt môžete získať reagovaním na našu ponuku na webstránke, alebo na www.top-prace.sk pod názvom KELBELGROUP. Telefonickou registráciou do našej databázy. V prípade registrácie do databázy Vás oslovíme ohľadom novej zákazky formou sms alebo telefonicky.

11Potrebujem živnosť na realizáciu projektu?

Živnosť je podmienkou prevzatia projektu.

12Musím vedieť nemecky?

Znalosť nemčiny je výhodou vzhľadom na rýchlejšie obsadenie. Ak nemecky neviete, musíte počkať na doplnenie nemecky hovoriaceho člena do tímu.

13Na akej úrovni musím ovládať nemčinu?

Pre väčšinu projektov stačí mať znalosť len pracovnej nemčiny. Úroveň nemčiny posúdime po telefóne.

14Bude mi stačiť aj znalosť angličtiny?

V niektorých prípadoch akceptuje nemecký zadávateľ aj skupiny s jedným anglicky hovoriacim. Závisí to od toho, či angličtinu ovláda stavbyvedúci a majster. V tomto prípade sa to dohodne vopred

15Musím mať auto?

Auto mať nemusíte, ale je výhodou, pretože v opačnom prípade čakáte, kým k Vám nájdeme kolegu s autom, aby ste mohli vycestovať.

16Kedy vystavujem faktúru?

Faktúru vystavujete na konci turnusu. V prípade, že zostávate dlhšie ako 2 týždne, vystavíte faktúru po 2 týždňoch a ďalšiu napr. po ďalších dvoch, keď končíte predĺžený turnus.

17Aká je splatnosť faktúr?

Splatnosť faktúry je 30 dní, vzhľadom na to, že pohľadávky máme poistené jednou nadnárodnou spoločnosťou.

18Kto hľadá ubytovanie?

Ubytovanie hľadáme my. Pred odchodom na projekt dostanete formou SMS adresu ubytovania, cenu ubytovania a kontaktnú osobu.

19Kto platí ubytovanie?

Ubytovanie hradíme my obyčajne týždeň vopred elektronicky. Po predložení faktúr za ubytovanie na konci turnusu Vám bude stiahnuté v plnej výške. Je možné sa dohodnúť aj tak, že sa Vám navýši hodinová mzda a ubytovanie si potom platíte sami bez predkladania a kontroly faktúr za ubytovanie.

20Aké dokumenty mám predložiť na začiatku spolupráce?

Na začiatku spolupráce od Vás potrebujeme kópiu živnostenského listu a doklady o vzdelaní.

21Čo musím vybaviť po prevzatí projektu?

Po prevzatí projektu si musíte požiadať o potvrdenie A1 na sociálnej poisťovni.

22Potrebujem Freistellungsbescheinigung?

Freistellungsbescheinigung potrebujete, aby Vám nebola zadržaná zrážková daň pre stavebné práce v Nemecku.

23Čo je Freistellung?

Je to potvrdenie o oslobodení od dane, nutnej zaplatiť v Nemecku od finančného úradu v Chemnitzi. Po zaevidovaní na nemeckom finančnom úrade Vám bude pridelené daňové číslo.

Napíšte nám