Hľadám prácu


Výber pracovníkov

Pri personálnom zabezpečení projektu sa riadime prísnymi pravidlami. Dbáme na bezpečnosť a legislatívu, preto vyžadujeme u každého jedinca platnú dokumentáciu pre prácu v zahraničí (certifikáty, potvrdenia, živnostenský list a podobne). Ku každému pracovníkovi pristupujeme individuálne a profesionálne. Pri samotnom výbere dbáme na jeho skúsenosti a znalosti. Ponúkame prácu s overenými firmami a spoločnosťami, ktoré podliehajú schváleniu manažmentu spoločnosti KELBELGROUP a poisťovní.

Pri personálnom zabezpečení projektu sa riadime prísnymi pravidlami. Dbáme na bezpečnosť a legislatívu, preto vyžadujeme u každého jedinca platnú dokumentáciu pre prácu v zahraničí (certifikáty, potvrdenia, živnostenský list a podobne). Ku každému pracovníkovi pristupujeme individuálne a profesionálne. Pri samotnom výbere dbáme na jeho skúsenosti a znalosti. Ponúkame prácu s overenými firmami a spoločnosťami, ktoré podliehajú schváleniu manažmentu spoločnosti KELBELGROUP a poisťovní.


Referencie

Aktuálna ponuka práce v Nemecku

Zámočnícke práce.

Montér
Viedeň

Výroba betónových tvárnic.

Betonár
Landsberg