Pre spoločnosti


Spolupráca

Zmluva o dielo - Nami preferovaný typ spolupráce s novými spoločnosťami. Vykonávane práce sú v rámci subdodávateľskej činnosti pre rôzne stavebné alebo montážne projekty. Naši pracovníci sú SZČO (samostatne zárobkovo činné osoby) vykonávajú vopred dohodnuté pracovné úkony na zadaných projektoch, pričom sa riadia predpismi Európskej únie. Stanovená cena realizácie projektu v sebe zahŕňa: ubytovanie pracovníkov, náklady na prepravu pracovníkov, povinné odvody a iné vedľajšie náklady, ktoré sa môžu naskytnúť.Naše služby

 • be-photo

  Outsourcing

  Outsourcingom sa vo všeobecnosti rozumie odovzdanie vnútropodnikových aktivít zvyčajne nesúvisiacich s hlavnou činnosťou podniku na externý subjekt. Ide predovšetkým o služby, ktoré si objednávateľ z rôznych dôvodov nemôže alebo nechce zabezpečovať sám. Od dočasného pridelenia sa outsourcing odlišuje predovšetkým tým, že kým podstatou dočasného pridelenia je dodanie pracovnej sily, podstatou outsourcingu je dodanie služby, ktorou je dosiahnutý konkrétne dojednaný výsledok, za ktorý zodpovedá poskytovateľ služby. Dodávateľ zabezpečuje službu prostredníctvom svojich zamestnancov, avšak týmto zamestnancom sám prácu prideľuje, organizuje, riadi a kontroluje, takisto určuje počet zamestnancov, ktorí majú prácu vykonávať.

 • be-photo

  Stavebné projekty

  V oblasti stavebných projektov pôsobíme ako subdodávateľ prác so zabehnutým tímom skúsených pracovníkov. Skupiny pracovníkov sú prideľované individuálne podľa projektu. Administratívne a právne záležitosti sú zabezpečené z našej strany ako napr.: preprava, ubytovanie atď. Pre prácu v inom členskom štáte EÚ zabezpečujeme aj potrebné doklady podľa právnych predpisov EÚ alebo členského štátu kde sú pracovníci vyslaný.

 • be-photo

  Montážne projekty

  V oblasti montážnych projektov pôsobíme ako subdodávateľ prác so zabehnutým tímom skúsených pracovníkov. Skupiny pracovníkov sú prideľované individuálne podľa projektu. Administratívne a právne záležitosti sú zabezpečené z našej strany ako napr.: preprava, ubytovanie atď. Pre prácu v inom členskom štáte EÚ zabezpečujeme aj potrebné doklady podľa právnych predpisov EÚ alebo členského štátu kde sú pracovníci vyslaný.

 • be-photo

  Recruitment

  Pripravujeme