Realizácia inžinierskych sieti

Naša firma poskytuje komplexné služby v oblasti inžinierskych sietí. Sme skúsení v plánovaní, výkopoch a inštalácii rôznych inžinierskych systémov, ktoré sú kľúčové pre funkčnú a spoľahlivú infraštruktúru.

Medzi naše hlavné aktivity patrí:

  • Výkopy a zemné práce: Realizujeme výkopy pre inštaláciu rôznych inžinierskych sietí, vrátane prípravy terénu a zabezpečenia bezpečnosti počas prác.

  • Elektrické káble: Inštalujeme elektrické káble a rozvody pre napájanie budov, osvetlenie a ďalšie elektrické systémy.

  • Vodovodné potrubia: Inštalujeme vodovodné potrubia pre zabezpečenie dodávky čistej vody a inštalácie sanitárnych zariadení.

  • Kanalizácia a odpadové systémy: Realizujeme inštaláciu kanalizačných potrubí a systémov pre správny odvod a spracovanie odpadových vôd.

  • Iné inžinierske siete: Ponúkame tiež inštaláciu plynových rozvodov, telekomunikačných káblov a ďalších sietí podľa potreby.

Galéria

Výstavba rodinného domu

Hodkovce

Adresa

Južná trieda 4B

040 01 Košice - mestská časť Juh

Tel. číslo

0912 345 678